Welkom op de website van School & Family Support. Onze praktijk richt zich op kinderen/jongeren waarbij sprake is van schoolverzuim en hun gezin. Het schoolverzuim kan zowel geoorloofd als ongeoorloofd zijn. Onze praktijk is in 2017 opgericht om de GGZ kennis dichter bij de mensen te brengen rondom deze specifieke hulpvraag. Het doel van onze praktijk is om het kind en het gezin optimaal te begeleiden bij de hervatting van de schoolgang ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. De praktijk biedt behandeling en waar nodig (proces)diagnostiek. Hierbij wordt er op drie vlakken ingestoken. In de begeleiding van het gezin, in de samenwerking met school en op de kindfactoren die meespelen.

Visie

  • Kind/ jongere wordt altijd gezien in relatie tot het gezin en school
  • Er wordt breder gekeken dan het probleemgedrag van het kind
  • Nauwe samenwerking met sociaal en professioneel netwerk
  • Kortdurende behandeltrajecten

 

Kwaliteit staat centraal

Onze praktijk voldoet aan alle wettelijke regels en voorschriften.

Middels onderstaande links vindt u ons kwaliteitsstatuut en privacystatement
Kwaliteitsstatuut School & Family Support
Privacystatement School & Family Support