Welkom op de website van School & Family Support (SFS).

Wij zijn een kleinschalige specialistische jeugd-GGZ aanbieder. SFS is in 2017 opgericht om de jeugd-GGZ kennis dichter bij de mensen te brengen. SFS biedt diagnostiek en behandeling. Hierbij wordt er altijd op drie pijlers ingestoken: het gezin, de school en het kind.

Missie

De missie van SFS is het bedienen van een bredere basis en specialistische GGZ-doelgroep, oftewel jongeren en gezinnen met enkelvoudige tot meervoudige en/of complexere psychiatrische problematiek.

Hierbinnen is onze specialisatie het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren met (dreigend) (on)geoorloofd schoolverzuim.

Visie School & Family Support

  • Zoekt aansluiting bij het kind, zijn ouders/verzorgers en de betreffende school
  • Wil begrijpen waarom het kind moeite heeft met naar school gaan
  • Verricht altijd uitgebreid of aanvullend diagnostisch onderzoek
  • Verricht naast individueel onderzoek (o.a. schoolobservatie) ook systeemonderzoek
  • Behandeling is zowel individueel als systeemgericht
  • Doet een behandelaanbod waarin gewerkt wordt aan een passende schoolgang
  • Ronde tafel gesprekken met alle belangrijke betrokkenen vormen een vast onderdeel van de behandeling bij de start, tussentijds en aan het eind van de behandeling