Welkom op de website van School & Family Support. Onze praktijk richt zich op kinderen/jongeren waarbij sprake is van schoolverzuim en hun gezin. Het schoolverzuim kan zowel geoorloofd als ongeoorloofd zijn. Onze praktijk is in 2017 opgericht om de GGZ kennis dichter bij de mensen te brengen rondom deze specifieke hulpvraag. Het doel van onze praktijk is om het kind en het gezin optimaal te begeleiden bij de hervatting van de schoolgang ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Hierbij wordt er op drie vlakken ingestoken. In de begeleiding van het gezin, in de samenwerking met school en op de kindfactoren die meespelen.

Missie
Het realiseren van gepaste schoolgang in samenspraak met ouders/verzorgers, school en netwerk bij (on)geoorloofd schoolverzuim.

Visie
School & Family Support zoekt aansluiting bij het kind, zijn ouders/verzorgers en de betreffende school
School & Family Support wil begrijpen waarom het kind moeite heeft met naar school gaan
School & Family Support verricht uitgebreid diagnostisch onderzoek
School & Family Support doet naast individueel onderzoek ook systeemonderzoek en zo mogelijk schoolobservatie
School & Family Support doet een behandelaanbod waarin samen met het gezin gewerkt wordt aan een passende schoolgang
Behandeling kan zowel individueel als systeemgericht zijn
Ronde tafel gesprekken met alle belangrijk betrokkenen vormen een vast onderdeel van de behandeling zowel bij de start als tussentijds als aan het eind van de behandeling

Kwaliteit staat centraal

Onze praktijk voldoet aan alle wettelijke regels en voorschriften.
Op 10 mei 2019 hebben we als praktijk het certificaat HKZ kleine organisaties behaald bij TUV Nederland.
TUV certificaat

Middels onderstaande links vindt u ons kwaliteitsstatuut en privacystatement
Kwaliteitsstatuut
Privacystatement School & Family Support