Gemeente

Zodra Jeugd Lelystad (JEL)/ gemeente Noordoostpolder (NOP) de verwijzing naar SFS verzorgt, kan na toetsing door de gemeente een beschikking jeugd-GGZ worden afgegeven. Gemeenten Lelystad en NOP zullen onze zorg volledig vergoeden gezien wij een gecontracteerde aanbieder zijn. Voor gemeente Lelystad geldt dit voor de specialistische jeugd-GGZ, voor gemeente NOP voor zowel basis als jeugd GGZ. Er zijn voor het gezin dan geen kosten verbonden aan de inzet van onze hulpverlening.

Verwijzing door huisarts, jeugdarts, medisch specialist en andere GGZ-instelling

Bovenstaande verwijzers kunnen een verwijzing doen. Deze zal dan door de gemeente worden omgezet naar een beschikking.

Maatwerk

Mochten er vanuit andere omliggende gemeentes een vraag voor SFS zijn, kan er via maatwerk in gezamenlijkheid bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Eigen bijdrage en eigen risico

Voor de basis/specialistische jeugd-GGZ zorg die wij leveren hoeft u voor uw kind geen eigen bijdrage of eigen risico te betalen.

Onvergoede zorg

Wilt u deze zgn. onverzekerde zorg toch door onze praktijk laten verrichten dan moet u deze zelf betalen. Wij bespreken dit vooraf met u zodat u niet voor verrassingen komt te staan en brengen u dan zo goed mogelijk op de hoogte welke kosten u in dat geval kunt verwachten. In het afstemgesprek wordt daartoe een gespecificeerde kostenbegroting opgesteld op basis van de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld. Pas nadat deze schriftelijke offerte door u akkoord is gegeven, zullen de werkzaamheden starten. U krijgt rustig de tijd om een definitieve keuze te maken voor onze praktijk. Voor onverzekerde zorg is géén verwijsbrief nodig.