Kwaliteit staat centraal

SFS voldoet aan alle wettelijke regels en voorschriften.
Op 24 februari 2023 hebben we opnieuw het certificaat HKZ kleine organisaties behaald bij TÜV Nederland.

Middels onderstaande links vindt u ons kwaliteitsstatuut, privacystatement (AVG) en leveringsvoorwaarden:
Kwaliteitsstatuut SFS
Privacystatement
Leveringsvoorwaarden

Mocht je een klacht hebben, kun je ons benaderen om in gezamenlijkheid eruit te komen. Wanneer we er niet uit komen met elkaar of als je degene waarover de klacht gaat niet (zelf) kunt/ wilt aanspreken, kun je via het Klachtenportaal Zorg een klacht indienen.
Klachtenprocedure: https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wkkgz-wmo-en-jeugdzorg/
Klacht indienen: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg