School & Family Support
Postbus 2306, 8203 AH Lelystad

School & Family Support is tijdens kantoortijden bereikbaar. Voor contact met onze praktijk stuurt u een mail naar info@schoolandfamilysupport.nl. Stuur hierbij geen privacygevoelige informatie mee. Binnen twee werkdagen zullen we contact met u opnemen en de verdere inhoud bespreken.

In geval van psychiatrische crisis buiten kantoortijden kan de huisartsenpost geconsulteerd worden en een inschatting maken of de crisisdienst van GGZ Centraal ingeschakeld dient te worden. Bij een crisis in het gezin, kan contact opgenomen worden met de bereikbaarheidsdienst van de gemeente of SAVE.