Welkom op de website van School & Family Support. Onze praktijk richt zich op kinderen/jongeren waarbij sprake is van schoolverzuim en hun gezin. Het schoolverzuim kan zowel geoorloofd als ongeoorloofd zijn. Onze praktijk is in 2017 opgericht om de GGZ kennis dichter bij de mensen te brengen rondom deze specifieke hulpvraag. Het doel van onze praktijk is om het kind en het gezin optimaal te begeleiden bij de hervatting van de schoolgang ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Hierbij wordt er op drie vlakken ingestoken. In de begeleiding van het gezin, in de samenwerking met school en op de kindfactoren die meespelen.

Visie

  • Kind/ jongere wordt altijd gezien in relatie tot het gezin en school
  • Er wordt breder gekeken dan het probleemgedrag van het kind
  • Nauwe samenwerking met sociaal en professioneel netwerk
  • Kortdurende behandeltrajecten

Kwaliteit staat centraal
Onze praktijk voldoet aan alle wettelijke regels en voorschriften.
Op 10 mei 2019 hebben we als praktijk het certificaat HKZ kleine organisaties behaald bij TUV Nederland.
TUV certificaat